Sürdürülebilirliğe 415 milyon dolar kredi

367 gün vadeli 259.5 milyon dolar ve 142.5 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan 415 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması 19 ülkeden 35 bankanın katılımıyla imzalandı. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları söyledi:

“Sağladığımız sendikasyon kredisi ile öncelikli olarak ülkemizin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verirken; kredi sözleşmesine entegre ettiğimiz performans kriterleri ile Garanti BBVA’da stratejik olarak önceliklendirdiğimiz iklim krizi ve kapsayıcı büyümeye yönelik hedeflerimizi yenilemiş bulunuyoruz. Bu sendikasyon kredisine entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik performans hedefleri doğrultusunda kömür yakıtlı termik santral ve termal kömür madenciliği faaliyetlerini finanse etmeme kararımızı destekleyecek çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Yine bu kredideki bir diğer performans hedefimiz de sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik. Bu kapsamda enerji verimli projeler, yenilenebilir enerji ve düşük karbon üretim teknolojileri yatırımları, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının verimli kullanımı; kadın girişimciler, mikro işletmeler, sosyal ve temel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi, doğal afetlerden kaynaklı finansman ihtiyacı gibi sosyal sürdürülebilirlik alanlarına kaynak sağlayacağız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x